موسسه بازاریابی همپا

کسب و کار هوشمند

امروزه محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل شده اند. به طوری که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست، کاهش میزان مصرف انرژی های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهرسازی شده است.

کسب و کار جدید

کی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست در جهان و به خصوص در کشور ما ایران، مصرف انرژی فسیلی در فضاهای مسکونی، برای تهیه آب گرم مصرفی و تامین گرمای فضای خانه است، که با هجوم روز افزون انسانها از روستاها به شهرها به تعداد مصرف کنندگان سوخت های فسیلی (که در واقع پایه های صنعت نوین جهان و از جمله ایران را شامل می شود) افزوده می شود.

کسب و کار سریع

با اجرای اصول پایداری محیطی می توان با این مشکل مبارزه کرد. معماری سنتی ایران چه در بخش مسکونی و چه در بخش غیر مسکونی و همینطور تلفیق این دو در سطح وسیع تری به نام شهر، دارای ویژگی های منحصر به فردی است که ضمن توجه به مسایل زیبا شناختی و حفظ محیط زیست پاسخگوی نیازهای اقلیمی هر منطقه نیز بوده است.

تخفیف تابستانی در قرارداد ها

اگر یک پروژه خیلی پیچیده نیست، ممکن است یک نوع پیمانکار طراح و سازنده را استخدام کنیم تا طول عمر ساخت کوتاه تر شود.

مشاوره در امور مدیریت

از اینکه از سایت ما دیدن کردید، سپاسگذاریم! شما در جای درست قرار دارید! ما در ارائه راه حل ها و خدمات یکپارچه به مشتریان در سراسر جهان متمرکز شده ایم. منافع مشتریان در اولویت است،ما به سختی کار می کنیم تا انتظارات شما را برآورده کنیم .

تجزیه و تحلیل سیاستی و نظارتی

از اینکه از سایت ما دیدن کردید، سپاسگذاریم! شما در جای درست قرار دارید! ما در ارائه راه حل ها و خدمات یکپارچه به مشتریان در سراسر جهان متمرکز شده ایم. منافع مشتریان در اولویت است،ما به سختی کار می کنیم تا انتظارات شما را برآورده کنیم .

بررسی بازار

از اینکه از سایت ما دیدن کردید، سپاسگذاریم! شما در جای درست قرار دارید! ما در ارائه راه حل ها و خدمات یکپارچه به مشتریان در سراسر جهان متمرکز شده ایم. منافع مشتریان در اولویت است،ما به سختی کار می کنیم تا انتظارات شما را برآورده کنیم .

مدیریت برنامه

از اینکه از سایت ما دیدن کردید، سپاسگذاریم! شما در جای درست قرار دارید! ما در ارائه راه حل ها و خدمات یکپارچه به مشتریان در سراسر جهان متمرکز شده ایم. منافع مشتریان در اولویت است،ما به سختی کار می کنیم تا انتظارات شما را برآورده کنیم .

حمایت قانونی

از اینکه از سایت ما دیدن کردید، سپاسگذاریم! شما در جای درست قرار دارید! ما در ارائه راه حل ها و خدمات یکپارچه به مشتریان در سراسر جهان متمرکز شده ایم. منافع مشتریان در اولویت است،ما به سختی کار می کنیم تا انتظارات شما را برآورده کنیم .

مردم چه می گویند؟

از اینکه از سایت ما دیدن کردید، سپاسگذاریم! شما در جای درست قرار دارید! ما در ارائه راه حل ها و خدمات یکپارچه به مشتریان در سراسر جهان متمرکز شده ایم. منافع مشتریان در اولویت است،ما به سختی کار می کنیم تا انتظارات شما را برآورده کنیم .

چرا ما؟

از اینکه از سایت ما دیدن کردید، سپاسگذاریم! شما در جای درست قرار دارید! ما در ارائه راه حل ها و خدمات یکپارچه به مشتریان در سراسر جهان متمرکز شده ایم. منافع مشتریان در اولویت است،ما به سختی کار می کنیم تا انتظارات شما را برآورده کنیم .

ما کی هستیم؟

از اینکه از سایت ما دیدن کردید، سپاسگذاریم! شما در جای درست قرار دارید! ما در ارائه راه حل ها و خدمات یکپارچه به مشتریان در سراسر جهان متمرکز شده ایم. منافع مشتریان در اولویت است،ما به سختی کار می کنیم تا انتظارات شما را برآورده کنیم .